Josemaría Escrivá Obras
• Jednoduchosť
Kapitola 5 Prirodzené ľudské cnosti
   > Bod 89
   > Bod 90
Kapitola 9 Ako poznávať Boha
   > Bod 143
   > Bod 145
   > Bod 146
   > Bod 147
   > Bod 148
Kapitola 11 Lebo oni uvidia Boha
   > Bod 188
   > Bod 189
Kapitola 16 Aby boli všetci ľudia spasení
   > Bod 273