Josemaría Escrivá Obras
• Zbožnosť
Kapitola 5 Prirodzené ľudské cnosti
   > Bod 92
Kapitola 6 Pokora
   > Bod 108
Kapitola 8 V Pánových šľapajach
   > Bod 141
Kapitola 9 Ako poznávať Boha
   > Bod 142
   > Bod 143
   > Bod 144
   > Bod 145
   > Bod 146
   > Bod 147
   > Bod 148
   > Bod 149
   > Bod 150
   > Bod 151
   > Bod 152
   > Bod 153
Kapitola 10 Žiť tvárou k Bohu a k ľuďom
   > Bod 156
   > Bod 160
   > Bod 165
   > Bod 166
   > Bod 167
Kapitola 15 Život modlitby
   > Bod 243