Josemaría Escrivá Obras
• Božie milosrdenstvo
Kapitola 1 Veľkosť obyčajného života
   > Bod 14
Kapitola 6 Pokora
   > Bod 104
Kapitola 10 Žiť tvárou k Bohu a k ľuďom
   > Bod 168
   > Bod 169
Kapitola 12 Život viery
   > Bod 194
   > Bod 199
Kapitola 13 Kresťanská nádej
   > Bod 214
   > Bod 215
   > Bod 218
   > Bod 220
Kapitola 14 So silou lásky
   > Bod 232
Kapitola 15 Život modlitby
   > Bod 253