Josemaría Escrivá Obras
• Spravodlivosť
Kapitola 4 Božia práca
   > Bod 72
Kapitola 5 Prirodzené ľudské cnosti
   > Bod 82
   > Bod 83
   > Bod 90
Kapitola 7 Odpútanosť
   > Bod 118
   > Bod 119
   > Bod 120
   > Bod 126
Kapitola 10 Žiť tvárou k Bohu a k ľuďom
   > Bod 156
   > Bod 160
   > Bod 161
   > Bod 162
   > Bod 165
   > Bod 166
   > Bod 167
   > Bod 168
   > Bod 169
   > Bod 170
   > Bod 171
   > Bod 172
   > Bod 173
   > Bod 174
Kapitola 14 So silou lásky
   > Bod 232
   > Bod 235
   > Bod 236