Josemaría Escrivá Obras
25

Zamyslime sa teraz nad vznešenou chvíľou, keď archanjel Gabriel zvestuje Panne Márii rozhodnutie Najvyššieho. Naša Matka počúva a pýta sa, aby lepšie porozumela tomu, čo od nej Pán žiada; a potom nasleduje jej rozhodná odpoveď: fiat (Lk 1, 38) — nech sa mi stane podľa tvojho slova — ovocie tej najvyššej slobody: slobody rozhodnúť sa pre Boha.

Všetkými tajomstvami našej katolíckej viery sa nesie tento hymnus slobody. Najsvätejšia Trojica vyslobodzuje z ničoty svet a človeka, v nehatenom toku lásky. Slovo zostupuje z neba a berie na seba naše telo s veľkolepou pečaťou slobody v podriadenosti: “Hľa, prichádzam — vo zvitku knihy je napísané o mne —, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.” (Hebr 10, 7). Keď prišla hodina určená Bohom a ľudstvo malo byť vykúpené z otroctva hriechu, vidíme Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade, ako bolestne trpí, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi (Lk 22, 44), ako dobrovoľne a odovzdane prijíma obeť, ktorú Otec od neho žiada: “ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom.” (Iz 53, 7). Už predtým to oznámil svojim drahým v jednom z rozhovorov, do ktorých vlial celé svoje srdce, aby tí, čo ho milujú, spoznali, že On je Cesta — že iná nejestvuje — ako sa priblížiť k Otcovi: “Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať.” (Jn 10, 17—18).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce