Josemaría Escrivá Obras
248

Ústne modlitby a modlitba vnútorná

Na kostru kresťanskej viery sa ako šperky navliekajú ústne modlitby. Sú to Božie výroky: Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému... A veniec modlitieb, ktorými chválime Boha a Našu Matku vo svätom ruženci, a toľko ďalších pozdravov plných zbožnosti, aké sa naši bratia modlili od samého počiatku kresťanstva.

Svätý Augustín v komentári k veršu 85. žalmu — zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň — píše: “ výrazom deň čo deň sa rozumie po celý čas, bez prestania... Jediný človek preto dosiahne až na koniec sveta, lebo tak volajú rovnaké Kristove údy, niektorí už odpočívajú v Kristovi, iní ho práve vzývajú a ďalší sa budú modliť, keď my budeme už mŕtvi, a po nich budú nasledovať zase ďalší ” (Sv. Augustín, Enarrationes in Psalmos 85, 5 (PL 37, 1085). Nedojíma vás možnosť po veky vekov chváliť Stvoriteľa? Aký veľký je človek, keď si uvedomí, že je milovaným Božím tvorom a utieka sa k Nemu tota die, v každom okamihu svojho pozemského putovania!

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce